Ochrana osobních údajů

Přečtěte si, prosím, k čemu potřebujeme znát Vaše osobní údaje, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme.

Zásady ochrany osobních údajů na internetovém obchodě Idylo

E-shop Idylo provozovaný na adrese www.idylo.cz plně respektuje ochranu vašich osobních údajů. Zpracováváme je a využíváme pouze podle české a evropské legislativy (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:
Anna Majuková, V Končinách 353/9, Hradec Králové, 503 01
IČ: 09414096 DIČ: CZ9155193487
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku. Živnostenské oprávnění vydal Magistrát města Hradce Králové pod č.j. MMHK/136182/2020.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zákazníků e-shopu www.idylo.cz potřebujeme zpracovávat proto, abychom mohli vyřídit vaši objednávku: přijmout objednávku, spárovat ji s platbou, vystavit fakturu, zaslat vám objednané zboží, ev. vyřešit výměnu či reklamaci zboží z vaší objednávky. Právním důvodem pro toto zpracování vašich osobních údajů je právní titul plnění smlouvy. Pro vyřízení objednávky potřebujeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely naší společnosti. Znamená to, že vám zasíláme newslettery s nabídkou zboží, informacemi o aktualitách, akcích, které pořádáme nebo se jich účastníme, a na které vás zveme, slevovými kódy atd. Právním důvodem pro tyto účely je právní titul oprávněného zájmu tvorby nových obchodních příležitostí. Pro tyto situace zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o nákupních zvyklostech.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím chatu, kontaktního formuláře či přímého e-mailu, vaše osobní údaje nijak dále nezpracováváme.

Přenos osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám sdělili, využíváme pouze pro interní potřeby společnosti. Chráníme je před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám, aniž bychom vás upozornili nebo získali váš souhlas. 

Jedinou výjimkou jsou společnosti, jejichž spolupráci potřebujeme pro vyřízení vaší objednávky (např. doprava, programátoři) a orgány státní moci. Těmto společnostem osobní údaje v případě potřeby poskytujeme v minimální nutné míře, kterou potřebují pro vyřízení objednávky, fungování e-shopu či jeho další zkvalitňování.

Jedná se především o tyto situace a spolupracující společnosti:

  • doručení zboží: pro dopravce,

  • vývoj a správa e-shopu www.idylo.cz vč. procesu objednávky: pro externí programátory,

  • v případě nutnosti vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení: pro orgány vyšetřování trestné činnosti,

  • zasílání obchodního sdělení, po vašem souhlasu: pro společnost, která rozesílku zajišťuje.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu), na kterém používáte e-shop www.idylo.cz. Pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

  • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně,

  • přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte,

  • zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek,

  • analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje,

  • marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků,

  • sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.
 

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce "Nápověda" vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.

Pro ukládání cookies je od 1.1. 2022 potřeba váš aktivní souhlas, kromě cookies funkčních, které jsou nutné pro fungování stránek a nijak nenarušují vaše soukromí. 

Dobrovolnost udělení souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získané za účelem realizace vaší objednávky zpracováváme v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme po dobu existence tohoto účelu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@idylo.cz.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail info@idylo.cz.